Usługi Premium dostępne są „od ręki”. Wystarczy zadzwonić i umówić dogodny dla Państwa termin, nawet w tym samym dniu!

 

Pakiet premium = 465 zł netto

  • Aktywacja karty kryptograficznej = 164 zł netto

  • Potwierdzenie tożsamości = 67 zł netto

  • Wydanie ekspresowe * (do 24h) = 219 zł netto

  • Wysyłka dokumentów do CERTUM = 15 zł netto

Zestaw Certum certyfikat (2 lata) = 345 zł netto

  • Czytnik do kart kryptograficznych (ACS ACR39T)

  • Karta kryptograficzna (StarCos®3.2)

  • Certyfikat kwalifikowany na 2 lata

Oferta specjalna dla klientów ceniących sprawną i skuteczną obsługę. Model hybrydowy to maksymalne skrócenie wszystkich formalności oraz ultra wysoka dostępność. Gwarantowany czas trwania postępowania poniżej 10 min (tryb hybrydowy).

tel: 71 79 72 602

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Certyfikat osobisty (z danymi osoby fizycznej) – inna nazwa: podpis uniwersalny

 

Wymagania

  • posiadanie ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

  • osobista obecność osoby wnioskującej o wydanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Zastosowanie:

Kwalifikowany certyfikat osobisty (z danymi osoby fizycznej) inaczej certyfikat uniwersalny, może być wykorzystywany do podpisywania dokumentów zarówno w imieniu własnym, jak i w imieniu klienta lub reprezentowanego podmiotu (bez konieczności zamieszczania informacji o tym podmiocie w certyfikacie) jeśli tylko jest ona prawnie umocowana do reprezentowania (członek zarządu, prokurent, pełnomocnik, dyrektor, etc …)

Stosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego ma identyczny skutek jak posługiwanie się podpisem własnoręcznym (równoważny z formą pisemną)

 

W praktyce można się nim posługiwać zarówno w sprawach prywatnych jak i służbowych, ale także posiadając pełnomocnictwo w imieniu klientów lub spółki (idealne rozwiązanie dla osób zasiadających w zarządach różnych spółek). Jeden podpis wiele zastosowań.

Potrzebny zapasowy podpis? Rozwiązaniem może być: kwalifikowany podpis elektroniczny na karcie oraz kwalifikowany podpis elektroniczny mobilny czyli SimplySign. Alternatywnie dwa kwalifikowane podpisy elektroniczne na dwóch kartach kryptograficznych.