Aktualności

Sprawa RODO a podpis elektroniczny

Od 25 maja zacznie być stosowane "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (...)" zwane potocznie RODO. W art. 32 dotyczącym...

JEDZ = Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, jak przypomina w instrukcji JEDZ - Urząd Zamówień Publicznych, wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 r. wprowadzono obowiązek składania przez wykonawców Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia...

UZP – Elektronizacja Zamówień Publicznych

Urząd zamówień publicznych opublikował informację dotyczącą zmian w procedurze w związku wprowadzaniem obowiązkowej komunikacji w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: "Przypominamy, że przepisy...

Podpis elektroniczny dla obcokrajowców

Podpis elektroniczny dla obcokrajowca - szybkie wydanie. Podpis elektroniczny dla obcokrajowca może zostać wydany na podstawie ważnego dowodu osobistego (obywatel Unii Europejskiej) lub Paszportu. Nie jest wymagane posiadanie numeru PESEL ani NIP. Bazując na...

Algorytm SHA-2 od 1 lipca 2018 r.

Algorytm SHA-2 od 1 lipca 2018 r. Informujemy, iż zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 01 marca 2018 r. nastąpi wycofanie algorytmu funkcji skrótu SHA-1 i zastąpienie go algorytmem funkcji skrótu SHA-2 w zastosowaniach związanych z zaawansowanym podpisem i...

eKRS – sprawozdanie finansowe sp. z o.o. za rok 2017

W tym roku sprawozdania finansowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za rok 2017 będzie można złożyć do KRS wyłącznie przy użyciu Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego, Nie warto zwlekać ... zapraszamy do zapoznania się z usługami Premium procesów certyfikacji...

SimplySign Mobilny Podpis Elektroniczny

SimplySign to najnowszy podpis elektroniczny, którym można posługiwać się na smartfonie, tablecie i w komputerze ... Posiada identyczne funkcjonalności jak tradycyjny podpis elektroniczny instalowany na karcie kryptograficznej ze względu na nowe możliwości...

Rok podpisu elektronicznego …

Rok 2018 będzie rokiem Podpisu Elektronicznego ... Od lat obserwujemy wzrost znaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego w zastosowaniach biznesowych. Przy jego pomocy nie ruszając się z domu można założyć firmę (jednoosobową działalność gospodarczą - CEIDG /...