Rok 2018 będzie rokiem Podpisu Elektronicznego …

Od lat obserwujemy wzrost znaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego w zastosowaniach biznesowych. Przy jego pomocy nie ruszając się z domu można założyć firmę (jednoosobową działalność gospodarczą – CEIDG / lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – S24), przekazać deklarację do Urzędu Skarbowego (e-Deklaracje), dodatkowo także obsługiwać konto płatnika / ubezpieczonego na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Ale do dopiero początek … w najbliższym czasie czeka nas dużo zmian w związku z stale prowadzonymi w Unii Europejskiej procesami harmonozacji przepisów prawa w krajach członkowskich w obszarach mających wpływ na możliwość dalszego rozwoju wspólnoty poprzez stymulację biznesu elektronicznego w formie autonomicznej jak i działań elektronicznych wspomagających tradycyjne działanie.