Podpis elektroniczny dla obcokrajowca – szybkie wydanie.

Podpis elektroniczny dla obcokrajowca może zostać wydany na podstawie ważnego dowodu osobistego (obywatel Unii Europejskiej) lub Paszportu. Nie jest wymagane posiadanie numeru PESEL ani NIP. Bazując na kilkuletnim doświadczeniu możemy zaproponować kilka rozwiązań:
– wydanie podpisu elektronicznego w trybie jednej wizyty w naszym biurze
– przyjazd naszego operatora do siedziby Państwa firmy i wydanie w trybie kwalifikowanego podpisu elektronicznego także w trybie jednej wizyty
– postępowanie koordynowane, gdy obcokrajowiec przebywa na stałe poza granicami Polski

Kwalifikowany podpis elektroniczny dla cudzoziemca

Podpis Elektroniczny z numerem PESEL lub NIP (o ile obcokrajowiec posiada decyzję o nadaniu) powoduje szerszą możliwość przekazywania dokumentów praktycznie do wszystkich instytucji łącznie z Urzędami Skarbowymi.

Podpis kwalifikowany dla obcokrajowca z PESEL

Podpis Elektroniczny bez numeru PESEL lub NIP umożliwia przekazanie dokumentów do KRS (nie jest prowadzona walidacja na tym poziomie).
Zalecamy jednak by wystąpić o nadanie numeru PESEL gdyż godnie z przepisami jakie wkrótce zaczną obowiązywać nowe przepisy nakładające obowiązek posiadania numeru PESEL przez osoby reprezentujące spółkę.
A zatem aby w pełni korzystać z podpisu do wszelkich zastosowań należy podać imię, nazwisko oraz numer PESEL (w takich sytuacji należy posiadać decyzję o nadaniu numeru PESEL wydaną przez Urząd Skarbowy). Dodatkowo w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialności należy złożyć druk UPL-1 w macierzystym Urzędzie Skarbowym.