CERTUM / Asseco Data Systems (dawniej Unizeto Technologies S.A.)

UZP: „Wykonawca podpisuje JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym (…) wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie (Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) ”
Do pobrania PDF -> Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (5472 pobrania)

Jesteśmy Podmiotem Świadczącym Usługi Certyfikacyjne z numerem 1 w rejestrze prowadzonym przez Narodowe Centrum Certyfikacji [LINK]