W tym roku sprawozdania finansowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za rok 2017 będzie można złożyć do KRS wyłącznie przy użyciu Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego, Nie warto zwlekać … zapraszamy do zapoznania się z usługami Premium procesów certyfikacji dla Kwalifikowanych Podpisów Elektronicznych na karcie kryptograficznej.

Serwis Ministerstwa Sprawiedliwości (https://ems.ms.gov.pl/) umożliwia bezpłatne złożenie sprawozdania finansowego i innych dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych (w tym także zgłoszenie informacji o braku obowiązku sporządzania rocznego sprawozdania finansowego)

Uwaga:
Kwalifikowany Podpis Elektroniczny powinien posiadać jako identyfikator dodatkowy numer PESEL subskrybenta. (Dane dla potrzeb KRS: imię / imiona oraz nazwisko zgodnie z rejestrem KRS oraz numer PESEL) – wyjątek stanowią obcokrajowcy (w dniu pisana newsa w przypadku obcokrajowców przyjmowane były zgłoszenia bez walidacji pola PESEL).

Więcej:
https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/

W sprawie szczegółów można kontaktować się z Centrum Pomocy Systemów Informatycznych Sądów Powszechnych pod numerem: 71 748 96 00 w trybie tonowym wybrać 4.

Czynne w dni robocze od 7.30 do 15.30

Poczta elektroniczna: [email protected] lub [email protected].