A może WebNotarius?

Usługa WebNotarius to cyfrowe reprozytorium. Bezpieczna lokalizacja w chmurze z wilopoziomowym zabezpieczeniem danych umożliwiająca przechowywanie plików opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym a dodatkowo automatyczną weryfikację poprawności złożonych na dokumentach podpisów. Taka zorganizowanie cyfrowego archiwum pozwala zachować integralność danych ale także posiada bezpieczną cyfrową lokalizację dla umów i innych dokumentów podpisanych elektronicznie.

Więcej -> https://www.webnotarius.pl/